image01 image02 image05 image03 image04 image05 image05
Cục quản lý cạnh tranh rà soát phụ phí vận tải biển
Từ đầu năm đến nay, các hãng tàu đã đua nhau tăng nhiều khoản phụ phí vận tải biển, trong đó có nhiều khoản thu vô lý, phí chồng phí. Tình trạng này ảnh hưởng nặng nề lên giá thành của hàng hóa Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là, có hay không tình trạng các hãng tàu bắt tay tăng phí, hoặc liên kết để áp đặt với doanh nghiệp Việt Nam?

Cục quản lý cạnh tranh vừa cho biết, đang làm rõ vấn đề này. Theo đó, Cục quản lý cạnh tranh sẽ làm việc với 40 hãng tàu và doanh nghiệp ngành da giày, thủy sản. Đến thời điểm này, kết quả cho thấy các hãng tàu thu nhiều loại phụ phí khác nhau, thậm chí cùng một loại phụ phí, mỗi hãng có mức thu khác. Tuy nhiên, tổng mức thu gồm tất cả các loại phụ phí và cước vận chuyển lại gần như bằng nhau. Nhưng do các hãng tàu làm khá chặt chẽ nên rất khó để chứng minh có sự cấu kết giữa các hãng.

Ngoài ra, ở nhiều khoản phí, hãng tàu khẳng định chỉ thu hộ cảng. Thế nhưng, khi làm việc với cảng thì cảng lại khẳng định không thu một số phụ phí, các khoản có thu thì mức thu thấp hơn nhiều so với mức hãng tàu thu của chủ hàng.

Theo VTV.
Các tin tức khác
TỔ CHỨC SỰ KIỆN 2015-01-06 10:59:21