image01 image02 image05 image03 image04 image05 image05
Seminar: Quản lí cao cấp của Tập Đoàn Cosmo Kinki
Seminar: Lễ đón tiếp các nhà quản lí cao cấp của Tập Đoàn Cosmo Kinki – Nhật Bản đến tham dự Hội thảo BĐS VN  tại Sheraton Hotel – TP.HCM