image01 image02 image05 image03 image04 image05 image05
Lễ Khai Trương TT Giao dịch Vàng Vietcomgold
Lễ khai trương trung tâm giao dịch vàng vietcomgold. Số lượng khách tham dự: 150 khách và các cơ quan bộ ngành tham dự.